19.900,00 NOK

Seks måneders skreddersydd lederutvikling

Dette får du:

Personlig vekst og utvikling: Du vil få tilgang til en skreddersydd coachingopplevelse som vil hjelpe deg med å identifisere og overvinne personlige og faglige utfordringer. Gjennom programmet vil du kunne utvikle deg både på det personlige og profesjonelle plan, og oppnå en dypere forståelse av deg selv og ditt lederskap.

En bedre leder: Gjennom de seks modulene vil du lære og styrke viktige lederegenskaper som kommunikasjon, konflikthåndtering, beslutningstaking, og motivasjon. Dette vil gjøre deg bedre rustet til å lede ditt team eller organisasjon på en effektiv måte.

Økt produktivitet og resultater: Coachingprogrammet fokuserer på å hjelpe deg med å sette og oppnå mål på en mer effektiv måte. Ved å implementere prinsipper og strategier, vil du oppleve økt produktivitet og oppnå bedre resultater både på et individuelt og organisatorisk nivå.

Bedre beslutningstaking: Gjennom dybdecoaching og veiledning vil du utvikle bedre evner til å ta strategiske beslutninger. Dette kan bidra til å minimere risiko, optimalisere ressursbruk, og oppnå langsiktige mål.

Økt selvbevissthet og selvledelse: Programmet vil hjelpe deg med å utforske og forstå dine egne styrker, svakheter, verdier og motivasjoner. Dette vil styrke din evne til selvledelse og gi deg et solid fundament for å ta informerte beslutninger og handle i tråd med dine mål.

Individuelt tilpasset tilnærming: Som erfaren coach tilbyr jeg en personlig tilnærming som tar hensyn til dine unike behov og mål. Dette sikrer at du får skreddersydd støtte og veiledning gjennom hele programmet.

 

Samlet sett vil du dra nytte av en helhetlig coachingopplevelse som ikke bare hjelper deg med å utvikle deg som leder, men også som enkeltpersoner. Investeringen i coachingprogrammet ditt er derfor berettiget av gevinstene det vil gi på både kort og lang sikt, både for deg personlig og for din organisasjon.

Dette sier ledere:

Baard har solid og bred erfaring - gjennom å ha jobbet innenfor et bredt spekter av bransjer, roller og mennesker. Derfor opplevde jeg også at han effektivt evnet å gi meg relevante, praktiske og gode råd på min vei videre. Prosessen gjorde også at jeg ble betydelig mer bevist rundt min egen motivasjon og preferanser.

Steinar Bjørke, CEO Storebrand Danica Pensjonsforsikring AS

Baard deler raust av kompetanse og erfaring, han er direkte og får meg til å reflektere over eget lederskap. Jeg kan ikke si annet en positive ting om samarbeidet med Baard. Jeg har hans råd og veiledning med meg i min hverdag som leder.

Nikolai Gilhuus-Moe, CEO Arctic Medical